VISAS ZIŅAS  >>

5.jūlijs |
Finanšu ministrija

Profesionālās ievirzes programma “Re: Vīzija par nākotni”

Zvērinātu revidentu profesionālās darbības uzraudzības modeļa pilnveidošanas priekšlikumu izstrāde inovāciju darbnīcā
LZRA seminārs: Starptautisko kvalitātes vadības standartu ieviešana zvērinātu revidentu praksēs
Jauno revidentu kvalifikācijas eksāmenu sesija 2022