Ētikas kodekss

Tulkojums apstiprināts LZRA valdē 16.10.2023.