Dalība Latvijas organizācijās

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir nevalstiska, politiski neitrāla, brīvprātīga visu Latvijas teritoriju aptveroša dažādu nozaru Latvijas uzņēmumu apvienība, kura, balstoties uz tirdzniecības un rūpniecības kameru darbības pasaules praksi, veido uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, apzinot un aizstāvot Latvijas uzņēmumu saimnieciskās intereses un sniedzot uzņēmējdarbību veicinošus pakalpojumus.

MISIJA – Sadarbībā radīt virsvērtību.

VĪZIJA – LTRK – Latvijas ekonomikas virzītājspēks

VĒRTĪBAS – Ātri, vienkārši, tālredzīgi. Ātri – izprast, saprasties un noorganizēt! Vienkārši – bez liekām darbībām un izdevumiem! Tālredzīgi – ar pieredzi un zināšanām!

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir lielākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā.

LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Saeimai, Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai.

LDDK pārstāv 68 Latvijas tautsaimniecībā ievērojamas nozaru un reģionālās asociācijas un federācijas, kas kopumā apvieno vairāk kā 5000 uzņēmumus, kā arī nozaru līderus – atsevišķus uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieki. Kopumā LDDK biedri Latvijā nodarbina 37% darba ņēmēju.

LDDK Misija – Pārstāvēt Latvijas darba devēju intereses uzņēmumu konkurētspējai, darba un dzīves kvalitātei.

LDDK Vīzija – LDDK ir ietekmīgākā Latvijas darba devēju interešu pārstāve.|

LDDK Darbības virzieni
LDDK ir divi darbības virzieni – uzņēmēju interešu aizstāvība un darba devēju pārstāvība sociālajā dialogā. LDDK biedru interešu aizstāvība ir organizētā biznesa sabiedrības pārstāvju darbība uzņēmējdarbību regulējošās, tiesiskās vides pilnveidē. LDDK iesaistīšanās nodrošina publiskās varas pieņemto lēmumu leģitimitāti ekonomiskajos un sociālajos jautājumos. Interešu aizstāvība veido tiesiskas valsts un demokrātiskas sabiedrības pamatus.
LDDK biedru pārstāvība apliecina tiesību un pienākumu īstenošanu, kas noteikta LDDK darbību reglamentējošos likumos. LDDK, lielākajai darba devēju organizācijai, Latvijā ir jānodrošina darba devēju pārstāvība sociālajā dialogā ar valsti un pašvaldībām, veicinot sociālo mieru un labklājību. LDDK jākonsolidē darba devēju viedoklis darba devējiem un darbiniekiem nozīmīgās jomās, jāveicina sociālā partnerība un jāpārstāv darba devējus tripartisma institucionālajā ietvarā.

LDDK Mērķi   
1. Uzņēmējdarbības tiesiskās vides un publiskās pārvaldības pakalpojumu pilnveidošana
2. Pārstāvēt darba devējus nozaru un reģionālajā, nacionālajā, Eiropas un starptautiskajā līmenī.
3. Piesaistīt jaunus biedrus pārstāvības paplašināšanai un darba devēju apvienošanai.
4. Nodrošināt organizācijas darbībai nepieciešamo finansējumu.
5. Efektīvu un kvalitatīvu procesu nodrošināšana organizācijā.
6. Pilnveidot sniedzamos pakalpojumus.