Komitejas

Lai spētu realizēt Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas uzdevumus, ir izveidotas piecas pastāvīgas komitejas un Revīzijas komisija, kuras tiek ievēlētas biedru kopsapulcē uz trīs gadiem un kuras darbojas valdes vadībā.

Eksaminācijas komiteja

Vadītājs: Jānis Mežiels

Locekļi:

Komitejas darbības mērķi un uzdevumi:

Ētikas komiteja

Vadītājs: Raivis Irbītis

Locekļi:

Komitejas darbības mērķi un uzdevumi:

Izglītības komiteja

Vadītāja: Sandra Vilcāne

Locekļi:

Komitejas darbības mērķi un uzdevumi:

Kvalitātes komiteja

Vadītājs: Egons Liepiņš

Locekļi:

Komitejas darbības mērķi un uzdevumi:

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas normatīvo aktu izpildes uzraudzības komiteja

Vadītāja: Ilandra Lejiņa

Locekļi:

Komitejas darbības mērķi un uzdevumi:

Revīzijas komisija

Locekļi: