Dalība starptautiskās organizācijās

Eiropas grāmatvežu federācija (Accountancy Europe)

Eiropas Grāmatvežu asociācija (Accountancy Europe, agrāk zināma kā FEE) ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kuras birojs atrodas Briselē un kas pārstāv 45 profesionālu grāmatvežu un revidentu organizācijas no 33 Eiropas valstīm, tostarp visām 27 ES dalībvalstīm.

Kopskaitā Accountancy Europe ir iesaistījušies vairāk nekā 700 000 profesionālu grāmatvežu, kas strādā dažādos amatos publiskā praksē, mazos un lielos grāmatvedības uzņēmumos, visu lielumu komercsabiedrībās, valsts un izglītības sektorā, ar mērķi veicināt efektīvāku, caurskatāmāku un ilgtspējīgāku ekonomiku Eiropā.

Accountancy Europe pārstāv grāmatvedības profesiju ES iestādēs un citās starptautiskās organizācijās.

Accountancy Europe mērķis ir analizēt un veicināt profesijas kontekstā būtiskās jaunākās tendences profesionālajā, normatīvajā un sabiedriskajā jomā, savlaicīgi informēt dalīborganizācijas un darboties kā profesijas vadošajam pārstāvim. Accountancy Europe arī veicina sadarbību starp tās dalīborganizācijām. Kā Eiropas grāmatvedības profesijas pārstāvis Accountancy Europe darbojas sabiedrības interesēs. Accountancy Europe darbojas arī kā Starptautiskās Grāmatvežu apvienības (International Federation of Accountants — IFAC) reģionālā organizācija.

Pēdējo 20 gadu laikā Accountancy Europe ir nodrošinājusi atbalstu izaugsmei un pastāvīgu profesijas pielāgošanās procesu atbilstoši strauji mainīgajiem apkārtējiem apstākļiem un vienlaikus pastāvīgi veicinājusi profesijas pamatvērtību ievērošanu — godprātību, objektivitāti, neatkarību, profesionālu darbu, kompetenci un konfidencialitāti. Šajā laika posmā profesionālie grāmatveži ir palīdzējuši ieviest Eiropas vienotā tirgus idejas klientu un uzņēmumu vajadzībām — gan biržā reģistrētiem uzņēmumiem, gan miljoniem mazu un vidēja lieluma uzņēmumu, kas ikdienā izmanto profesionālu grāmatvežu pakalpojumus.

Pateicoties šādai praktizējošo grāmatvežu ikdienas saiknei ar reālo vidi, Accountancy Europe var Eiropas politiķiem paust kompetentu viedokli konstruktīva dialoga viedā, tādējādi veicinot efektīvāku un lietderīgāku pamatprincipu izstrādi. Accountancy Europe arī turpmāk pārstāvēs visu Eiropas valstu profesionālos grāmatvežus, visus sektorus un uzņēmumus, kā arī palīdzēs tiem sadarboties, ieviest tirgus vajadzībām atbilstošus un novatoriskus risinājumus un kalpot sabiedrības interesēs.

LZRA ir Accountancy Europe biedrs no 2005. gada 1. janvāra.

Starptautiskā grāmatvežu federācija (IFAC)

IFAC ir pasaules mēroga organizācija, kas pārstāv grāmatvedības profesiju un kuras mērķis ir kalpot sabiedrības interesēs, stiprinot profesiju un veicinot spēcīgu starptautiska mēroga ekonomiku attīstību. IFAC sastāvā ietilpst 173 dalībnieku un asociētie dalībnieki no 129 valstīm un jurisdikcijām, kas pārstāv aptuveni 2,5 miljonus grāmatvežu publiskā praksē, izglītības, valsts pakalpojumu, ražošanas un komercdarbības jomā.

IFAC misija ir kalpot sabiedrības interesēs, nodrošinot augstas kvalitātes standartu un norādījumu izstrādi, augstas kvalitātes standartu un norādījumu ieviešanu un īstenošanu, spēcīgu grāmatvežu profesionālo organizāciju un grāmatvedības firmu, kā arī augstas kvalitātes profesionālo grāmatvežu prakšu attīstību, veicināt profesionālās grāmatvedības profesijas vērtības atzīšanu pasaules mērogā un paust viedokli sabiedrisko interešu jautājumos.

IFAC vīzija ir panākt grāmatvedības profesijas atzīšanu globālā mērogā kā būtisku priekšnosacījumu, kas nodrošina spēcīgu un ilgtspējīgu organizāciju, finanšu tirgu un ekonomiku veidošanos.

LZRA ir pilntiesīgs IFAC biedrs no 2009. gada 18. novembra.

Sadarbības organizācijas