Raksti

18.martā zvērināti revidenti pulcējās uz LZRA biedru kopsapulci

18.marts |
LZRA

Revīzijas sezonas karstākajā laikā parasti notiek arī LZRA biedru kopsapulces, kurās valde atskaitās par iepriekšējā gada budžeta izpildi un biedriem sniedz ieskatu par aktualitātēm valdes un komiteju darba plānā. Arī š.g. 18.martā AC Hotel by Marriott Riga konferenču telpās notika LZRA biedru kopsapulce. Valdes priekšsēdētāja Lolita Čapkeviča vispirms detalizēti apskatīja asociācijas plānoto ieņēmumu un izdevumu posteņus un informēja par zvērinātu revidentu sniegto atzinumu skaitu vēsturiskā griezumā, t.i., periodā no 2019.gada līdz 2023.gadam. Kaut arī revidentu sniegto atzinumu skaitā ir …

Komiteju vadītāji par paveikto 2023.gadā

18.marts |
LZRA

Š.g. 18.martā notika LZRA biedru kopsapulce, kurā par paveikto darbu 2023.gadā un darba plāniem 2024.gadam biedrus informēja Eksaminācijas, Ētikas, Kvalitātes un AML komiteju vadītāji. Izglītības komiteja savu atskaiti prezentēja jau 2023.gada 8.decembra sapulcē. Eksaminācijas komitejas vadītājs Jānis Mežiels informēja par 2023.gadā organizētajiem eksāmeniem, to dalībniekiem un rezultātiem. 2023.gadā pēc sekmīgi nokārtotiem eksāmeniem par LZRA biedriem kļuva 4 zvērinātu revidentu pretendenti. Darba plānā Eksaminācijas komiteja ir noteikusi mērķi 3 gadu periodā (līdz 2026.gadam) eksaminācijas procesa organizēšanu pilnībā veikt digitālajā formātā. …

LZRA Vasaras konference notiks 2024.gada 20.augustā

17.marts |
Vasaras konference

Cienījamie LZRA biedri! Paziņojam, ka LZRA Vasaras konference notiks 2024.gada 20.augustā no plkst.10:00 līdz aptuveni 17:00 Jūrmalā, viesnīcas Baltic Beach Hotel konferenču telpās. Šis gads ir īpaši nozīmīgs LZRA, jo aprit 30 gadi, kopš neatkarīgajā Latvijā tika atjaunota zvērināta revidenta profesija. Vienlaikus šis ir dinamisku pārmaiņu laiks daudzām profesijām, tostarp arī revidentu profesijai, ņemot vērā izaicinājumus un iespējas, ko rada digitālo tehnoloģiju straujā attīstība, klimata pārmaiņas un transformācija uz ilgtspējību u.c. Paredzam, ka konferencei būs vairākas daļas. Pirmajā daļā …

Sertifikātu pasniegšana 27.12.2023.

28.decembris |
LZRA

Šā gada 27.decembris atkal ir svinīga diena LZRA dzīvē, jo pašā gada nogalē zvērināta revidenta sertifikātus saņem trīs jaunie zvērinātie revidenti: Madara Ņevodņičenko, Linda Kociņa un Raitis Beļickis-Raufiņš. Madara un Linda turpinās darbu Deloitte komandā kopā ar septiņiem citiem zvērinātiem revidentiem – jau pieredzējušākiem kolēģiem, bet Raitis, savukārt, revidentu praksē Baker Tilly Baltics AS, kopā ar diviem citiem zvērinātiem revidentiem. LZRA valdes priekšsēdētāja Lolita Čapkeviča jaunajiem kolēģiem veltīja siltus apsveikuma vārdus un novēlēja izturību un drosmi, strādājot profesijā! Kopumā …

IFAC padomes sēde Vīnē

16.novembris |
IFAC

LZRA valdes priekšsēdētāja Lolita Čapkeviča 2023.gada 14. un 15.novembrī piedalījās IFAC padomes sēdē, kas šogad notika Vīnē. Arī Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētājs Andrejs Ponomarjovs piedalījās IFAC padomes sēdē, un abu organizāciju pārstāvji pauda kopējos mērķus profesijas stiprināšanai. …

Finanšu ministrija un LZRA parakstīja sadarbības memorandu.

16.novembris |
LZRA

2023.gada 17. novembrī, Finanšu ministrija (FM) un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija (LZRA) parakstīja sadarbības memorandu. Tā mērķis ir pilnveidot revīzijas institūta potenciāla izmantošanu un uzturēt augstu revīzijas pakalpojuma kvalitāti, tādējādi veicinot ēnu ekonomikas, interešu konflikta riska, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku tālāku mazināšanu finanšu pārskatu revīzijai pakļauto uzņēmumu segmentā. …

Lietuvas auditoru konference Palangā

14.oktobris |
Konferences

2023.gada 8. septembrī Lietuvā, Palangas pilsētā, kas atrodas pie Baltijas jūras, Lietuvas auditoru asociācija rīkoja ikgadējo konferenci par to, kā digitālās tehnoloģijas maina revīzijas speciālistu darbu.  Turpinot sadarbību ar Baltijas valstu profesionālajām revidentu organizācijām, Lietuvas auditoru asociācija uzaicināja pasākumā piedalīties arī Latvijas un Igaunijas pārstāvjus un lūdza prezentēt katras valsts sasniegumus par minēto tēmu. LZRA pārstāvēja valdes priekšsēdētāja Lolita Čapkeviča un viņas prezentāciju lietuviešu kolēģi uzņēma atsaucīgi. Sīkāk ar prezentācijas saturu aicinām iepazīties šeit. …

Iedvesmojoša un ideju piepildīta š.g. 28.augustā Jūrmalā noslēdzās LZRA Vasaras konference

29.jūnijs |
Vasaras konference

Šā gada 28. augusts bija nozīmīgs datums LZRA dzīvē, kad lielākā daļa no Latvijas zvērinātiem revidentiem pulcējās kopā Baltic Beach Hotel konferenču telpās, lai dalītos idejās, iegūtu jaunas zināšanas un iedvesmotu viens otru jaunam revīzijas darba posmam, kas sāksies jau tūlīt pēc konferences. Konferenci vadīja LZRA valdes priekšsēdētāja Lolita Čapkeviča un tajā piedalījas vairāk kā 115 dalībnieki. Šī pasākuma mērķis bija veicināt zināšanu apmaiņu un veidot saikni starp profesijas pārstāvjiem – revidentiem, tās uzraugu – Finanšu ministriju – un …

Tuvojas zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu 2023.gada sesija!

2.maijs |
LZRA

Aicinām zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu pretendentus savlaicīgi gatavoties eksāmenu sesijai, kas šogad sāksies jau augusta sākumā ar eksāmenu GRĀMATVEDĪBĀ. Maija mēnesī LZRA mājas lapā izvietosim precīzu eksāmenu grafiku. Šajā sesijā eksāmena REVĪZIJA kārtošana paredzēta datorklasē! Līdz ar to ne tikai revidentiem, bet arī to palīgiem un kvalifikācijas eksāmenu pretendentiem nepieciešamas datorprasmes ne zemākas kā DigiComp vidējā līmenī. Lūdzam pievērst uzmanību, ka līdz 3.maijam ir pagarināta pieteikšanās uz Eiropas Savienības projekta apmācību programmām, kuras organizē LZRA Izglītības centrs! Izvērtējiet, varbūt, …

LZRA valde un komitejas

5.aprīlis |
LZRA

Šā gada 26.martā darbu sākusi jaunā LZRA valde, kuru turpmākos 3 gadus vadīs valdes priekšsēdētāja Lolita Čapkeviča. Viņa vienlaicīgi ir revidentu komercsabiedrības “POTAPOVIČA UN ANDERSONE” zvērināta revidente. No 2011.līdz 2014.gadam Lolita Čapkeviča arī ir strādājusi LZRA valdes priekšsēdētājas amatā. Par valdes priekšsēdētājas vietnieci pirmajā valdes sēdē š.g.3.aprīlī valde ievēlēja Armini Movsisjanu – zvērinātu revidenti un SIA “KPMG Baltics” partneri. Katrs LZRA valdes loceklis papildus darbam valdē vadīs arī kādu no komitejām: Egons Liepiņš – Kvalitātes komiteju; Sandra Vilcāne – …

2023.gada jaunie revidenti

25.janvāris |
LZRA

2023.gadu veiksmīgi ir uzsākušas Ilze Priede un Viktorija Maļuhina, kurām ar Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izpilddirektores 2023.gada 17.janvāra lēmumu ir izsniegti zvērināta revidenta sertifikāti. Nodot zvērestu un saņemt sertifikātu LZRA birojā Ilze Priede tika uzaicināta 23.janvārī (I.Priedes foto pievienots), bet Viktorija Maļuhina šo obligāto procedūru veiks vēlāk, jo šobrīd atrodas ārzemēs. LZRA sastāvā tagad ir jau 182 zvērināti revidenti (172 revidenti uz 31.12.2021.), t.sk. 27 zvērināti revidenti, kuriem uz laiku apturēta sertifikāta darbība. …

Zvērināta revidenta sertifikātu saņem jaunie revidenti

24.oktobris |
LZRA

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas biedru rindas šā gada 6.oktobrī papildināja trīs jauni revidenti, kuri pēc kvalifikācijas eksāmena Grāmatvedība nokārtošanas ieguva tiesības saņemt zvērināta revidenta sertifikātu. LZRA jaunie revidenti ir Ieva Aizsila, Linda Zaļaiskalna un Kirils Kondratovs. Linda un Kirils 13.oktobrī LZRA birojā nodeva zvērestu un valdes priekšsēdētāja Sandra Vilcāne viņiem svinīgi pasniedza sertifikātus. Savukārt Ieva zvērestu nodos nedaudz vēlāk sakarā ar gaidāmo ģimenes pieaugumu. Līdz ar to Ievai tas būs dubults prieks, jo sertifikāta iegūšana sakrīt ar mazuļa nākšanu …

Ieskats LZRA Vasaras konferencē 2022

29.septembris |
Konferences

Skanot Latvijas Valsts himnai, 2022.gada 2.septembrī ATTA konferenču centrā tika atklāta LZRA Vasaras konference. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada konferenci, kad klātienē pulcējās tikai nedaudz vairāk kā 30 dalībnieki un pārējie LZRA biedri tai pieslēdzās attālināti, šajā gadā konference bija plaši apmeklēta, revidentu un viesu kopskaitam pat pārsniedzot 100 dalībnieku skaitu. Valdes priekšsēdētāja Sandra Vilcāne, atklājot konferenci, pateicās visiem revidentiem, ka ir izturētas divas smagas revīzijas sezonas COVID pandēmijas apstākļos, un īpaši atzīmēja, ka revidenti ar savu darbu šajā grūtajā …

Programma studentiem “Komunikācijas Re:Vīzija”

5.jūlijs |
Finanšu ministrija

Latvijas augstskolu studenti jaunajā Finanšu ministrijas un Latvijas Universitātes (LU) Inovāciju centra LUMIC programmā “Komunikācijas Re:Vīzija” aicināti ģenerēt idejas sabiedrības informēšanai par zvērinātu revidentu darbu, attīstīt komunikācijas inovācijas un saņemt stipendijas par godalgotām vietas. Studentiem, kuri piedalīsies programmā, būs iespēja iegūt padziļinātas zināšanas par valsts pārvaldes institūcijām nepieciešamu aktuālu jautājumu skaidrošanu sabiedrībai un tās atsevišķām grupām. Dalībnieki gūs prasmes socioloģisko pētījumu veikšanā, kā arī zināšanas par mūsdienīgas komunikācijas veidošanu ar dažādām sabiedrības grupām. Līdztekus studenti uzzinās vairāk par revīzijas …

LZRA seminārs: Starptautisko kvalitātes vadības standartu ieviešana zvērinātu revidentu praksēs

5.jūlijs |
LZRA seminārs

Aicinām zvērinātus revidentus un palīgus pieteikties uz LZRA organizēto bezmaksas semināru Starptautisko kvalitātes vadības standartu ieviešana zvērinātu revidentu praksēs Seminārs notiks 2022.gada 20.jūlijā no plkst. 12:00 līdz plkst. 15:15 Zoom platformā Semināra programma: 12:00 – 13:30 1. un 2. SKVS prasības Lektori : Egons Liepiņš, LZRA valdes priekšsēdētājas vietnieks, Roberts Ikaunieks, LZRA izpilddirektores vietnieks kvalitātes kontroles jautājumos 13:30 – 13:45 Kafijas pauze 13:45 – 15:15 KPMG tīkla prakse, pārejot uz jauno SKVS Lektore: Inna Talanova, KPMG Baltics SIA direktore, …

Jauno revidentu kvalifikācijas eksāmenu sesija 2022

5.jūlijs |

LZRA valde 2022.gada 30.marta sēdē ir apstiprinājusi zvērinātu revidentu pretendentu 2022.gada kvalifikācijas eksāmenu datumus: Grāmatvedība – 6. augusts Revīzija – 3. septembris Tiesības – 24. septembris Nodokļi un nodevas – 15. oktobris Biznesa vadība – 5. novembris Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmeni tiek organizēti atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma un “Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu nolikuma” prasībām. Eksāmenos pārbauda, vai pretendentiem ir pietiekams teorētisko zināšanu līmenis, kā arī spējas izmantot šīs zināšanas praksē, lai varētu pietiekami kvalitatīvi, ievērojot likumus un Latvijā atzītos …

LZRA darbība 2021.gadā un darba plāns 2022.gadam

28.aprīlis |
LZRA

LZRA valdes priekšsēdētājas Sandras Vilcānes prezentācija par LZRA darbību 2021. gadā un darba plānu 2022. gadam …

LZRA izstrādātās UIN un kukuļdošanas apzināšanas metodikas

28.aprīlis |
UIN

Saskaņā ar Saeimas izsludināto likumu “Grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem”” un likuma “Par zvērinātiem revidentiem” 28.1 panta pirmajā daļā un 33.panta 3.2 daļā minēto, LZRA ir izstrādājusi sekojošus normatīvus dokumentus: – kārtību, kurā iekļauts pasākumu kopums, tajā skaitā uzņēmumu ienākuma nodokļu summu atbilstības pārbaudes metodika, kas jāveic zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, lai veiktu gada pārskatu ierobežoto pārbaudi Uzņēmumu ienākuma nodokļa summu atbilstības pārbaudes metodika Pielikums – Uzņēmumu ienākuma nodokļa summu atbilstības pārbaudes metodika – kārtību, kurā iekļauts …

LZRA Vasaras konference 03.09.2021. VEF Kultūras pilī

28.aprīlis |
Konferences

Šajā gadā LZRA Vasaras konference notika 3.septembrī VEF Kultūras pilī. Ņemot vērā spēkā esošos ierobežojumus sakarā ar vīrusa COVID-19 izplatību, konferencē klātienē piedalījās 44 dalībnieki, tajā skaitā viesi no Finanšu ministrijas, Swedbank, Finanšu nozares asociācijas, KNAB, FID un Krievijas pašregulējošās auditoru asociācijas valdes loceklis Kirils Altuhovs. LZRA biedriem, kuriem dažādu apstākļu dēļ nebija iespējams konferencē piedalīties klātienē, bija iespēja to skatīties attālināti tiešraidē. Pavisam no LZRA biedriem bija saņemti 70 pieslēgumu pieteikumi. Piedaloties konferencē klātienē, dalībnieki varēja iepazīties arī …

LZRA darbība 2020.gadā un darba plāns 2021.gadam

1.janvāris |

LZRA valdes priekšsēdētājas Sandras Vilcānes prezentācija par LZRA darbību 2020. gadā un darba plānu 2021. gadam …