Latviešu  English

VID un Latvijas zvērināto revidentu asociācija paraksta sadarbības vienošanos

2015. gada 17. februārī Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) ģenerāldirektore Ināra Pētersone un Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas (turpmāk – LZRA) valdes priekšsēdētāja Sandra Vilcāne ir parakstījušas vienošanos par sadarbību, lai kopīgi uzlabotu Latvijas uzņēmējdarbības vidi un sekmētu labvēlīgu augsni godprātīgai nodokļu nomaksai.

Divpusējās vienošanās mērķis ir nostiprināt VID un LZRA sadarbību, kas ļauj identificēt pilnveidojamas normas nodokļu iekasēšanas regulējumā un tādējādi veidot efektīvāku nodokļu administrāciju. Tāpat VID un LZRA turpinās sadarbību komersantu un VID darbinieku izglītošanā grāmatvedības jomā. Tās aktualitāti apliecina LZRA veiktais pētījums, kas uzrādīja – 90% no uzņēmumiem, kam pirmo gadu veikta gada pārskata revīzija, tiek konstatētas grāmatvedības kļūdas. To rezultātā uzņēmējiem draud ievērojami soda un nokavējuma naudas maksājumi, palielinās krāpniecības riski, kā arī neprecīzi veikta nodokļu nomaksa.

LZRA valdes priekšsēdētāja Sandra Vilcāne: “Zvērināti revidenti ir valsts atbalsts, lai nodrošinātu ticamu un kvalitatīvu informāciju uzņēmumu gada pārskatos. Vienlaikus mēs esam arī uzņēmēju balsts – palīdzam orientēties likumu un noteikumu normās – mēs ik dienas sekmējam korektu nodokļu aprēķināšanas praksi, tādējādi novēršot nevajadzīgas Valsts ieņēmumu dienesta un uzņēmēju nesaskaņas. Apzinoties savu vidutāja lomu, šo vienošanos redzam kā iespēju uzlabot VID un uzņēmēju sadarbību, kas likumsakarīgi vairo uzņēmēju apmierinātību un nodokļu ieņēmumus.”

VID ģenerāldirektore Ināra Pētersone: „Esmu gandarīta ka tagad arī rakstiski ir apstiprināta sadarbība ar asociāciju, kas savu lomu un nozīmi Latvijas uzņēmējdarbības vides uzraudzībā un kontrolē ir pierādījusi jau kopš 1994.gada, veicinot Latvijas zvērinātu revidentu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, radošo spēju izkopšanu un pieredzes apgūšanu. Nozīmīgs ir bijis arī LZRA ieguldījums gan komersantu, gan VID darbinieku izglītošanā grāmatvedības jomā. Esmu pārliecināta, ka noslēgtā vienošanās vēl vairāk stiprinās jau līdzšinējo sekmīgo VID un LZRA sadarbību, kopīgi uzlabojot Latvijas uzņēmējdarbības vides kontroli un veicinot godprātīgu nodokļu nomaksu”.

Līdz ar šo vienošanos LZRA apņemas sniegt VID informāciju par revīzijās konstatētajiem problemātiskajiem jautājumiem saistībā ar normatīvo aktu piemērošanu nodokļu un grāmatvedības jomā, kā arī organizēt apmācības VID darbiniekiem par aktualitātēm nodokļu un finanšu grāmatvedības uzskaitē. Savukārt VID no savas puses apņemas organizēt LZRA biedriem informatīvos seminārus par grozījumiem nodokļu normatīvajos aktos, kā arī sadarboties ar LZRA savstarpējo diskusiju par aktuāliem nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumiem organizēšanā un savstarpējuprofesionālukonsultāciju sniegšanā. VID arī apņemas sniegt LZRA informāciju par VID nodokļu auditos konstatēto pārkāpumu jomām un tendencēm.

Šī ir jau deviņpadsmitā VID un uzņēmēju biedrības parakstīta vienošanās ar mērķi kopīgi cīnīties ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un veicināt godīgas konkurences apstākļus.

 

 

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija