Latviešu  English

SIA Sabiedrība "AKTĪVS"

 

Lic. Nr.: 153
Reģistrācijas Nr.: 49503002505
Revīzijas pakalpojuma sniedzējs komercsab. vārdā: Aija Krūtaine
sert. Nr. 71
Komercsabiedrības valdes locekļi: Aija Krūtaine
sert. Nr. 71

Īpašnieki: 1. Aija Krūtaine
sert. Nr. 71
2. Ivars Krūtainis
Darbojoša licence:
Lic. statuss: Izsniegta 23.10.2009.
Adrese: Vidzemes iela 3, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131
Telefons: +371 29238630

LZRA ir atbildīga par zvērinātu revidentu sertificēšanu, darbības uzraudzību, revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli, disciplinārlietu ierosināšanu, izskatīšanu, izmeklēšanu un disciplinārsodu piemērošanu.

LZRA valstisko uzraudzību veic Finanšu ministrija.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija