Latviešu  English

SIA "DZ birojs"

 

Lic. Nr.: 108
Reģistrācijas Nr.: 40003541217
Revīzijas pakalpojuma sniedzējs komercsab. vārdā: Anna Jesemčika
sert. Nr. 125
Komercsabiedrības valdes locekļi: Anna Jesemčika
sert. Nr. 125
Īpašnieki: 1. Anna Jesemčika
sert. Nr. 125
2. Zigurds Driķis
Darbojoša licence:
Lic. statuss: Izsniegta 05.05.2003.
Adrese: Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004
Telefons: +371 29228773

LZRA ir atbildīga par zvērinātu revidentu sertificēšanu, darbības uzraudzību, revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli, disciplinārlietu ierosināšanu, izskatīšanu, izmeklēšanu un disciplinārsodu piemērošanu.

LZRA valstisko uzraudzību veic Finanšu ministrija.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija