Latviešu  English

SIA "Rodl & Partner"

 

Lic. Nr.: 95
Reģistrācijas Nr.: 40003139967
Revīzijas pakalpojuma sniedzējs komercsab. vārdā:

1. Roberts Ikaunieks
sert. Nr. 180
2. Evita Rutka
sert. Nr. 186


Komercsabiedrības valdes locekļi: Roberts Ikaunieks
sert. Nr. 180

Īpašnieki: Rodl International GMBH Ausere Sulzbacker Strase 100, 90491, Nirnberg, Vācija
Darbojoša licence:
Lic. statuss: Izsniegta 20.01.2003.
Adrese: Kronvalda bulvāris 3-1, Rīga, LV-1010
Telefons: +371 67334280
WWW: http://www.roedl.lv

LZRA ir atbildīga par zvērinātu revidentu sertificēšanu, darbības uzraudzību, revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli, disciplinārlietu ierosināšanu, izskatīšanu, izmeklēšanu un disciplinārsodu piemērošanu.

LZRA valstisko uzraudzību veic Finanšu ministrija.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija