Latviešu  English

Trešo valstu revidentu reģistrs

Šajā reģistrā dati nav reģistrēti!

(skatīt: MK Noteikumi Nr. 537

Šajā sadaļā tiks reģistrēti revidenti, kas ir fiziska persona, kas saskaņā ar trešās valsts likumiem ir tiesīga veikt šajā valstī reģistrētas komercsabiedrības gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīziju (pārbaudi).
Reģistrā ieraksta trešo valstu revidentus, kas sniedz revidenta ziņojumu par tādas komercsabiedrības gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu, kura reģistrēta trešajā valstī un kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti Latvijas regulētajā tirgū.
Reģistrēšanās kārtība un citi nosacījumi detalizēti aprakstīt likuma "Par zvērinātiem revidentiem" 24.1; 24.2;24.3 pantā.

Par trešo valsti tiek uzskatītas valstis kas nav Eiropas savienības dalībvalstis un Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija