Latviešu  English

LZRA pārstāvju dalība dažādu institūciju organizētajās sanāksmēs 2018. gadā

LZRA pārstāvju dalība Saeimas komisiju sēdēs:

* Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija par likumprojektu «Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā» (A.Mihejeva, I.Krūmiņa)

* Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisija un Juridiskā komisija par grozījumiem likumā «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbā» (A.Mihejeva, I.Krūmiņa)

* Publisko izdevumu un revīzijas komisija par Latvijas Republikas 2017.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem (S.Vilcāne, J.Mežiels, D.Cikmača, J.Andreimane)

* Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija par grozījumiem likumā «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbā» (S.Vilcāne, I.Latimira, I.Krūmiņa, A.Mihejeva) un par grozījumiem likumā «Par pašvaldībām» (S.Vilcāne, I.Krūmiņa)

LZRA pārstāvju dalība sanāksmēs ar ministrijām un valsts struktūrām. Notikušas tikšanās ar valsts iestāžu vadītājiem par dažādiem jautājumiem:

* LZRA, Valsts kontroles, Finanšu ministrijas, Valsts kases, VARAM un Latvijas Pašvaldību savienības apaļā galda diskusija par grozījumiem likumā «Par pašvaldībām»

* Tikšanās ar Finanšu ministrijas vadošajiem darbiniekiem par LZRA amatpersonām likuma «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» kontekstā (S.Vilcāne, I.Krūmiņa, A.Mihejeva)

* Tikšanās ar Finanšu ministrijas, tiesībaizsardzības iestāžu un Tieslietu ministrijas pārstāvjiem par Finanšu ministrijas ierosinātajiem grozījumiem Revīzijas pakalpojumu likuma 25. un 27. pantā (S.Vilcāne, K.Potapoviča, J.Mežiels, I.Krūmiņa, A.Mihejeva)

* Tikšanās ar Tieslietu ministru un valsts sekretāra vietnieci par Finanšu ministrijas ierosinātajiem grozījumiem Revīzijas pakalpojumu likuma 25. un 27. pantā (S.Vilcāne, I.Latimira, J.Mežiels, I.Krūmiņa un A.Mihejeva)

* Tikšanās ar Ekonomikas ministru un valsts sekretāru par Finanšu ministrijas ierosinātajiem grozījumiem Revīzijas pakalpojumu likuma 25. un 27. pantā un uzņēmējdarbības vides uzlabošanu (S.Vilcāne, I.Latimira)

* Diskusija ar Finanšu ministrijas, FKTK, Finanšu nozares asociācijas un Big 4 zvērinātu revidentu komercsabiedrību pārstāvjiem par kredītiestāžu 2018. gada pārskata revīziju (S.Vilcāne, A.Mihejeva, I.Krūmiņa, A.Movsisjana, D.Krišjāne, I.Lejiņa)

 

LZRA sadarbība ar Kontroles dienestu, aktīva dalība sanāksmēs par NILLTFN jautājumiem:

* 2018. gada vasarā un rudenī - regulāra Moneyval rekomendāciju izpēte un Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim izstrāde un sanāksmju apmeklēšana par pasākumiem Moneyval un OECD rekomendāciju izpildei (I.Latimira, K.Rutkis, K.Potapoviča, E.Liepiņš, I.Krūmiņa, A.Mihejeva)

* Sanāksmes/tikšanās Finanšu ministrijā par NILLTFNL piemērošanu zvērinātu revidentu darbā, tikšanās ar Kontroles dienesta vadītāju I. Znotiņu (I.Latimira, K.Rutkis, K.Potapoviča, E.Liepiņš, I.Krūmiņa, A.Mihejeva)

* Sanāksmes Uzņēmumu reģistrā un Kontroles dienestā par problēmām patiesā labuma guvēju un politiski nozīmīgo personu noskaidrošanu un rīcības plāna uzdevumu izstrādi (I.Krūmiņa)

* Dalība sesijā par patiesā labuma guvējiem OECD 2.tehniskās misijas ietvaros (I.Krūmiņa) 

* Sanāksmes Finanšu ministrijā un Kontroles dienestā par Moneyval pasākumu plāna noteikto pasākumu izpildes progresu (I.Krūmiņa)

* Tikšanās Kontroles dienestā ar NILLTFNL subjektu uzraudzības un kontroles institūcijām (I.Krūmiņa) 

* Tikšanās Iekšlietu ministrijā ar Moneyval Latvijas delegāciju un uzraudzības un kontroles dienesta pārstāvjiem (I.Krūmiņa)

 

LZRA pārstāvju dalība konferencēs:

* Finanšu ministrijas organizētais Grāmatvedības forums «Kā grāmatvedi ikdienas darbā ietekmē jaunā nodokļu reforma» 21.02.2018. (S. Vilcāne, N.Janoviča un A. Mihejeva)

* Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes Starptautiskā praktiskā konference «Grāmatvedības ekspertīzes un revīzijas aktualitātes un perspektīvas» 28.06.2018. (S. Vilcāne)

* VID 25.gadadienas konference «VID 25. Atvērti nākotnei.» 12.09.2018. (S.Vilcāne, G. Darkevica)

* Kongress « 22nd Congress of the Association of Accountants and Auditors of Republic of Srpska » Serbijā 19.-21.09.2018. (I. Liepiņa un A. Mihejeva)

* Maksātnespējas kontroles dienesta starptautiskā konference «Tiesiskās aizsardzības process – aplūkojot veidus, kā var restrukturēt parādus» 26.-27.09.2018. (J.Mežiels)

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija