Latviešu  English

LZRA 2018. gadā sagatavotie viedokļi par normatīvajiem aktiem

 

17.01.2018. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāram, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdim, Valsts kontrolierei un Finanšu ministrijas valsts sekretārei: Par grozījumiem likumā Par pašvaldībām

19.01.2018. Finanšu ministrijas Grāmatvedības un revīzijas politikas departamentam: Par grozījumiem Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju"

29.01.2018. Finanšu ministrijas valsts sekretārei: Par likumprojektiem "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā", "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" un "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā"

 

16.04.2018. Ministru prezidentam: Par TA-522 un pielikums

 

03.05.2018. Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai: Par valsts amatpersonu statusa piemērošanu Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas biedriem

14.05.2018. Ministru prezidentam un Finanšu ministrei: Par valsts amatpersonu statusa piemērošanu Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas biedriem

17.05.2018. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora p.i. un Finanšu ministrijas valsts sekretārei: Par valsts amatpersonu statusa piemērošanu Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas lēmēju institūciju locekļiem

13.06.2018. Finanšu ministrijas valsts sekretārei: Atzinums par Ministru kabineta noteikumu projektu "Kārtība un apjoms, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienes identifikāciju

10.09.2018. Finanšu ministrijas Grāmatvedības un revīzijas politikas departamentam: Par grozījumiem Revīzijas pakalpojumu likumā

27.09.2018. Finanšu ministrijas Grāmatvedības un revīzijas politikas departamentam: Par grozījumiem Revīzijas pakalpojumu likumā

16.10.2018. Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai: Par grozījumiem likumā Par pašvaldībām

29.11.2018. Latvijas Darba devēju konfederācijai: Par Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas pozīcijas projektu par Eiropas Komisijas 2018.gada 12.septembrī publicētajiem normatīvo aktu priekšlikumiem, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai

30.11.2018. Tieslietu ministram un Valsts kancelejai: Par Tieslietu ministrijas informatīvo ziņojumu "Par pasākumiem aktuālas informācijas par patiesajiem labuma guvējiem nodrošināšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā"

04.12.2018. kopā ar Latvijas Republikas Grāmatvežu asociāciju Finanšu ministrijai un Valsts ieņēmumu dienestam: Par finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formas sagatavošanu VID EDS sistēmā

06.12.2018. kopā ar Finanšu nozares asociāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latvijas Valsts radio un televīzijas centram: Par droša elektroniskā paraksta izmantošanas drošības prasībām

11.12.2018. Finanšu ministrei un Finanšu ministrijas Grāmatvedības un revīzijas politikas departamentam: Par grozījumiem Revīzijas pakalpojumu likumā

20.12.2018. Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai: Par grozījumiem likumā Par pašvaldībām

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija