VISAS ZIŅAS  >>

27.janvāris |
Finanšu ministrija

LZRA pārstāvniecība Revīzijas konsultatīvajā padomē un Finanšu ministrijas darba grupās

Tuvojas zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu 2023.gada sesija!
LZRA valde un komitejas
2023.gada jaunie revidenti