Latviešu  English

Kontroles dienesta atskaite par 2018.gadu

Kontroles dienests ir publicējis Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta 2018.gada pārskatu: http://kd.gov.lv/images/Downloads/about/reports/KD_2018_g_atskaite.pdf

Pārskata 8.lapā ir sniegts apraksts par pārrobežu korupciju.

Pārskata 9.lapā norādīta Kontroles dienesta ieskatā prioritāri vērtējamā informācija

Pārskata 14.lapā aprakstīta lieta – Zīda ceļš.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontroleLatvijas Republikas Prokuratūra

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija