Latviešu  English

Par LV portāla Moneyval sadaļu

Tieslietu ministrija ir informējusi, ka institūciju sadarbības rezultātā LV portāls sadaļu “Moneyval” ir papildinājis ar tematisko Moneyval ceļvedi, iezīmējot pasākumu plānu 2019. gadam. Tādējādi turpmāk LV portālā vienkopus būs pieejama aktuālākā informācija par Latvijas paveikto “Moneyval” rekomendāciju ieviešanā – noteiktajiem institūciju mērķiem, uzdevumiem un rīcības virzieniem.

 

Ceļvedis strukturētā veidā sniedz ieskatu par Latvijas soļiem Visaptverošā rīcības plāna izpildē un apkopo arī norādes uz papildinformāciju citās valsts vietnēs. Tādējādi tas sniedz pārskatu par situāciju ikvienam interesentam un palīdz orientēties informatīvajā plūsmā tiem speciālistiem, kuriem tas padziļinātā veidā nepieciešams darba jautājumos.

 

Jau 2019. gada martā LV portāls, kas ir daļa no oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” digitālās valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas, ieviesa sadaļu “Moneyval”. Tajā apkopotas publikācijas, kas informē iedzīvotājus par veiktajiem, nereti komplicētajiem Moneyval pasākumiem, skaidrojot to būtību, mērķus un sekas.

 

Ceļvedis tapis, sadarbojoties Tieslietu ministrijai, “Latvijas Vēstnesim” un citām ar “Moneyval” rekomendāciju ieviešanas jautājumiem atbildīgajām iestādēm - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu, Iekšlietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju.

 

Tieslietu ministrijas preses relīze par Moneyval Ceļvedi: https://tm.gov.lv/lv/aktualitates/tm-informacija-presei/lv-portals-atklaj-moneyval-celvedi-turpmak-visas-aktualitates-atrodamas-vienkopus

 

Šobrīd notiek darbs pie atlikušās publiskās informācijas apzināšanas, kas radusies un radīsies Moneyval darba plāna izpildes rezultātā un taps ievietota LV portāls Moneyval sadaļā.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontroleLatvijas Republikas Prokuratūra

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija