Latviešu  English

Par 7. decembra tikšanos Finanšu ministrijā par MK noteikumiem Nr.775 un Nr.399

Pēc LZRA un VID tikšanās reizes 14.10.2016. par MK noteikumu Nr. 399 pielietošanu, LZRA nolēma lūgt 01.11.2016. tikšanos ar Finanšu ministri Danu Reiznieci-Ozolu. Šī tikšanās notika tikai ar Finanšu ministrijas atbildīgajiem darbiniekiem un LZRA pārstāvjiem 07.12.2016. par nepieciešamajiem grozījumiem MK noteikumos Nr.399 un Nr.775. No LZRA puses sarunās piedalījās S. Vilcāne, I. Liepiņa, S. Dzerele, I. Lipšāne, A. Mihejeva.

 

Šajā tikšanās reizē pārrunājām pastāvošās problēmas uzskaitē MK noteikumos Nr.775 par atliktā nodokļa uzrādīšanu vai atspoguļošanu uzskaitē un par pārvērtēšanas rezervju uzskaiti, grāmatojumiem saistībā ar jauno Gada pārskata likumu. Finanšu ministrija precizēs kārtību, kā norakstīt pārvērtēšanas rezervi un par atlikto nodokli tajos gadījumos, tiem, kas turpmāk to nerēķinās.

Jautājumā par MK noteikumiem Nr.399 tika panākta vienošanās, ka LZRA vēlreiz lūgs Finanšu ministrijai atļaut neapstiprināt EDS modulī revidentam klienta strukturizēto pielikumu. Zvērināts revidents 2016. gada pārskatam EDS apstiprinātu tikai bilanci,  p/z, UIN, pašu kapitāla pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un ieskanēto gada pārskata pielikumu. Strukturizētā pārskata apstiprināšana netiktu iekļauta revidenta apstiprināmo dokumentu komplektā. Finanšu ministrija tika informēta, ka līdz pat šim tikšanās brīdim LZRA nav iepazīstināta ar EDS sistēmā jaunizveidoto gada pārskatu iesniegšanas moduli 2016. gada pārskatiem. Finanšu ministrija solīja izvērtēt LZRA priekšlikumus. 

 

Tika apspriests arī jautājums, pēc kāda likuma jāsagatavo 2015./2016. gada pārskats tām sabiedrībām, kurām gada pārskats beidzas līdz 2016. gada 31. decembrim. Finanšu ministrija izteica viedokli, ka jāvadās pēc vecā Gada pārskata likuma, kas bija spēkā 2015. gada pārskatiem, un jāievada EDS būs pēc 2015. gada pārskata moduļa.

Pēc šīs tikšanās ar Finanšu ministriju, LZRA pārstāvji nolēma sagatavot atkārtotu vēstuli Finanšu ministrei un steidzami tikties ar VID vadību par EDS pielietošanu gada pārskata apstiprināšanai un revidentu apmācībām, kā arī lūgt VID uzskatīt, ka 2016. gada pārskats ir pārejas perioda pārskats, kas var saturēt neprecizitātes un nejaušības kļūdas.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija