Latviešu  English

Saeimā pieņemts jaunais Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums

Saeima 22. oktobra sēdē galīgajā lasījumā pieņēma jaunu Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.

Jaunā likuma 91. pantā noteikti to sabiedrību kritēriji, kuru sagatavoto gada pārskatu zvērināts revidents revidē (pārbauda) un sniedz revidenta ziņojumu par veiktās revīzijas (pārbaudes) rezultātiem:

a) bilances kopsumma - 800 000 euro,

b) neto apgrozījums - 1 600 000 euro,

c) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā - 50.

Savukārt likuma 92. pants nosaka kritērijus, pēc kuriem jāveic sabiedrības gada pārskata ierobežotā pārbaude:

a) bilances kopsumma - 400 000 euro,

b) neto apgrozījums - 800 000 euro,

c) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā - 25.

 

LZRA valdes vārdā izskatu paldies visiem zvērinātiem revidentiem, kuri piedalījās LZRA viedokļa prezentēšanā visā likuma projekta izstrādes gaitā!

 

Ar cieņu,

LZRA valdes vārdā

valdes priekšsēdētāja Sandra Vilcāne

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija