Latviešu  English

Par Valsts kontroles organizēto apaļā galda diskusiju

2014. gada 16. oktobrī Valsts kontroles telpās tika organizēta apaļā galda diskusija, lai pārrunātu būtiskākās valsts revidentu konstatētās kļūdas pašvaldību grāmatvedības uzskaitē (ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, saistību, ieņēmumu un izdevumu uzskaitē) un gada pārskatos. Uz diskusiju par konstatētajām kļūdām tika aicināti arī Finanšu ministrijas un Valsts kases pārstāvji. Tikšanās laikā, tāpat kā pagājušajā gadā, tika pārrunātas problēmas grāmatvedības uzskaitē (pirmajā daļā) un revīzijas pieejas jautājumi (otrajā daļā).


LZRA pārstāvji apaļā galda diskusijai izvirzīja jomas, kurās Valsts kontroles revidenti katru gadu konstatē vienas un tās pašas problēmas:

1)      ilgtermiņa ieguldījumi;

2)      apgrozāmie līdzekļi, tajā skaitā krājumi un naudas līdzekļi.

Kā arī tika pārrunāti šādus jautājumi par zvērinātā revidenta veicamo minimālo pārbaužu apjomu, lai pārliecinātos, ka gada pārskatā uzrādītā informācija ir patiesa, un par veidu, kā zvērināts revidents izvērtē, vai par konkrēto problēmu tiek informēta pašvaldības vadība un vai konstatētā problēma ietekmē atzinuma veidu.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontroleLatvijas Republikas Prokuratūra

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija