Latviešu  English

Par tikšanos ar LR Centrālās statistikas pārvaldes Uzņēmumu finanšu un strukturālās statistikas daļas vecāko referenti Inesi Basovu

2014. gada 11. septembrī LZRA viesojās LR Centrālās statistikas pārvaldes Uzņēmumu finanšu un strukturālās statistikas daļas vecākā referente Inese Basova.

Līdzīgi kā tiekoties ar citu valsts institūciju pārstāvjiem, LZRA valdes priekšsēdētāja Sandra Vilcāne iepazīstināja Centrālās statistikas pārvaldes pārstāvi ar LZRA viedokli par jaunā Gada pārskatu likuma projektu, kā arī LZRA valdes loceklis Kaspars Rutkis sniedza skaidrojumu par revidentu profesionāliem jautājumiem: revīziju apjomu Latvijā un to salīdzinājumu ar citām Eiropas valstīm, valsts ieguvumus no revidentu veiktajām revīzijām, atšķirības starp finanšu pārskatu revīziju un pārbaudi. Arī pēc I. Basovas domām jaunais Gada pārskatu likums nedrīkst pazemināt uzskaites kvalitāti Latvijā. Jau šobrīd LR Centrālā statistikas pārvalde sastopas ar grūtībām, kas saistītas ar nelielo uzņēmumu statistikas atskaišu saņemšanu. Ļoti bieži šajās atskaitēs ir redzamas kļūdas, nesakrīt beigu/sākuma atlikumi dažādos periodos un ir daudzas citas problēmas. I. Basova uzsvēra, ka izpildīt spēkā esošās statistikas prasības iespējams tikai tad, ja uzņēmumā sistemātiski tiek kārtota grāmatvedības uzskaite. Statistikas atskaitēm ir ļoti liela nozīme, jo no tām veidojas kopējie Latvijas ekonomiskie rādītāji. Līdz ar to, ja statistikas atskaitēs informācija ir nepārbaudīta un apšaubāma, tad tas var negatīvi ietekmēt kopējos ekonomiskos rādītājus.

Tikšanās dalībnieki vienojās par informācijas apmaiņu saistībā ar katras nozares normatīvajiem dokumentiem un sadarbību, skaidrojot Ekonomikas ministrijai uzskaites lomu un nozīmi ticamu datu saņemšanā.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontroleLatvijas Republikas Prokuratūra

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija