Latviešu  English

Par tikšanos ar FKTK pārstāvjiem

Turpinot LZRA valdes uzsākto darbību komunikāciju jomā ar dažādām valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām, 2014. gada 10. septembrī LZRA valdes priekšsēdētāja Sandra Vilcāne, valdes loceklis Kaspars Rutkis un izpilddirektore Anita Mihejeva tikās ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) Uzraudzības departamenta Finanšu instrumentu tirgus daļas uzraudzības eksperti Rutu Brūmani un Regulējošo prasību daļas Galveno metodikas eksperti Sarmīti Glāzeri.

Tikšanās laikā abas puses apmainījās viedokļiem par jaunās Grāmatvedības direktīvas prasību pārņemšanas gaitu Latvijā, kā arī par jauno Revīzijas direktīvu. Tikšanās laikā K. Rutkis pasniedza nesen izstrādāto LZRA prezentāciju par gada pārskatu revīzijas gaitu un izskaidroja, ar ko atšķiras gada pārskata revīzija no gada pārskata pārbaudes. FKTK ekspertes bija vienādās domās, ka, Gada pārskatu likumā būtiski paaugstinot revīzijas sliekšņus, var samazināties kontrole pār uzskaites kvalitāti uzņēmumos, un, visticamāk, ka kopējais efekts uz Latvijas ekonomiku varētu būt negatīvs.

Šajā tikšanās reizē abas puses pārrunāja arī turpmākās sadarbības iespējas. Kaut arī uzraudzības eksperte R. Brūmane minēja negatīvus sadarbības piemērus, kad pirms pāris gadiem FKTK neizdevās atrast kontaktu ar četrām zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, kuras tajā laikā sniedza revīzijas pakalpojumus publiskās uzraudzības uzņēmumiem, tomēr  ir skaidrs, ka revīziju kvalitātes uzlabošanas nolūkos zvērinātiem revidentiem nevajadzētu norobežoties no emitentu problēmjautājumu savstarpējas pārrunāšanas ar to uzraudzības iestādi. Šajā sakarā S. Vilcāne lūdza FKTK sagatavot oficiālu vēstuli LZRA valdei, kurā norādīt tos FKTK interesējošos jautājumus, kurus zvērinātiem revidentiem būtu jāņem vērā revīzijas gaitā. Savukārt FKTK pārstāves apsolīja sagatavot lekciju revidentiem par alternatīvo ieguldījumu fondiem, par Elektroniskajām naudas iestādēm un to pakalpojumu, kā arī par Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbību regulējošo prasību noteikumiem. Ņemot vērā, ka zvērināti revidenti ar šiem jautājumiem var sastapties ne tikai revidējot pašas emitentu iestādes, bet arī caur to sniegto pakalpojumu mazumtirdzniecibas uzņēmumiem, šos noteikumus jāzina visiem revidentiem. Tuvākajā biedru kopsapulcē, kas būs novembra beigās, LZRA valde plāno uzaicināt FKTK speciālistus uzstāties par minētajierm jautājumiem.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontroleLatvijas Republikas Prokuratūra

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija