Latviešu  English

Labās malas jaunumi

Labās malas jaunumi (15)

1. diena: 29.08.2019.

Zita Zariņa
Valsts kontroles Padomes locekle, Revīzijas un metodoloģijas departamenta direktore
Valsts kontroles likuma grozījumi: zaudējumu piedziņa - mērķis, vēsture un būtība

 

Ilmārs Šņucins
Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos
Aktuālie revīzijas politikas un uzraudzības jautājumi

 

Sarmīte Glāzere
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Regulējošo prasību daļas galvenā metodikas eksperte
FKTK sadarbība ar zvērinātiem revidentiem, kuri sniedz revīzijas pakalpojumus SNS

 

Gordon Latimir
PricewaterhouseCoopers partneris
What is on the audit Regulators' agenda

 

Barbara Misterska-Dragan
Polijas revidentu asociācijas prezidente
The Audit Profession in Poland – changes & challenges

 

Ingrida Pūrienė
Lietuvas revidentu asociācijas prezidente
Recent updates in Lithuanian audit and accounting sectors

 

Märt-Martin Arengu
Igaunijas revidentu asociācijas prezidents
Auditing trends in Estonia 2019 A.D.

 

Hilde Blomme
Accountancy Europe izpilddirektora vietniece
The opinion of ACE on the relevance of AML matters in the work of auditor

 

2. diena: 30.08.2019.

 

Sandijs Vectēvs
Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieks
Revidentu loma cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācij

 

Arta Priede
Finanšu ministrijas Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta Grāmatvedības politikas un metodoloģijas nodaļas vadītāja
JAUNAIS GRĀMATVEDĪBAS LIKUMS – kas tajā jauns?

 

Anna Aļošina
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Pirmās pārvaldes priekšniece
Korupcijas risku novēršana uzņēmējdarbībā

Terēze Labzova-Ceicāne
PricewaterhouseCoopers SIA 
Vienotais elektroniskās ziņošanas formāts

 

Andrejs Ponomarjovs
Revīzijas konsultatīvās padomes priekšsēdētājs
Mazāk sarežģītu uzņēmumu revīzija (Audit of Less Complex Entities)

 

Ieva Liepiņa
LZRA valdes locekle
Viss aktuālais par nodokļiem 2019.gadā

 

JAUNAIS GRĀMATVEDĪBAS LIKUMS – kas tajā jauns?
Ceturtdiena, 29 Decembris 2016 22:05

LZRA vasaras konference 08.-09.08.2018.

Written by

Informējam, ka LZRA vasaras konference tiek plānota 2 dienu garumā un notiks 2018. gada 8.-9. augustā viesnīcā Hotel Jūrmala SPA (adrese Jomas iela 47/49, Jūrmala).

 

Datums Institūcijas nosaukums Pasākuma tēma LZRA pārstāvji Īsa informācija par pasākumu
03.10.2016. Finanšu ministrijas NAGP departaments Par priekšlikumiem MK noteikumu
Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" grozījumiem
Ieva Liepiņa, Kristīne Potapoviča, Iveta Vimba, Anita Mihejeva Apspriesta LZRA vēstule par ierosinātajām izmaiņām MK noteikumos Nr.775. Panākta vienošanās, ka FM pamatā atbalsta LZRA vēstulē izvirzītos priekšlikumus.
04.10.2016. Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija Par grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām" Sandra Vilcāne Pārstāvēts LZRA viedoklis.
04.10.2016. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests Par pārstāvju deleģēšanu MONEYVAL 5.kārtas vērtēšanas procesa nodrošināšanai Rainers Vilāns Saņemta informācija, kāda LZRA kopā ar citām nefinanšu institūcijām ir jāsagatavo līdz 13.oktobrim.
06.10.2016. Valsts kase Pārrunas ar Valsts kases vadību par pašvaldību revīziju jautājumiem Sandra Vilcāne, Ingrīda Latimira, Anita Mihejeva

Valsts kases pārvaldniece G.Medne tikšanās laikā vērsa LZRA vadības uzmanību uz izmaiņām, kas revidentiem ir jāņem vērā pašvaldību revīzijās par 2016. gadu:

  • pārskatu konsolidācijā tiek izslēgts "mazākuma princips";
  • pašvaldībām ir būtiski jāuzlabo salīdzināšanās un gadu inventarizāciju bloks;
  • revīzijās ir jāpievērš uzmanība, lai visi īpašumi būtu atzīti uzskaitē.
Sarunas laikā puses apsprieda arī tēmas, kas saistītas ar iekšējās kontroles uzlabošanu un par novembrī gaidāmo apaļā galda diskusiju ar Valsts kontroli.
10.10.2016. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests Nefinanšu institūciju vienotās prezentācijas gatavošana MONEYVAL 5.kārtas vērtēšanas procesam Anita Mihejeva Apspriests prezentācijas ietvars kopā ar VID, Zvērinātu advokātu padomi, Zvērinātu notāru padomi.
12.10.2016. Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija Grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem” Sandra Vilcāne Likumprojekta 2. lasījums, atsevišķu normu precizēšana.
Vairāk informācijas šeit.
14.10.2016. Valsts ieņēmumu dienests (K.Ābola, D.Baškeviča, I.Dombrovska un Exigen Services pārstāve Z.Gorovaja (jaunā EDS izstrādātāja) Tikšanās mērķis: pārrunāt gada pārskatu (GP) atvasinājumu iesniegšanas EDS praktiskos aspektus, tostarp strukturēta pielikuma sastādīšanas un akceptēšanas procesuālo kārtību Ieva Liepiņa, Benita Kudore, Kristīne Potapoviča, Iveta Vimba, Anita Mihejeva

LZRA pārstāvji izteica bažas VID pārstāvjiem par jauno EDS, kas šobrīd ir izstrādes stadijā:

  1. par tās atbilstību Komerclikumam, GP likumam u.c. normatīviem;
  2. par revidenta praktisko iespēju pārbaudīt klientu gada pārskatus EDS;
  3. par papildus darbu, kuru klienti ieguldīs, lai aizpildītu GP pielikumus.

Tika pārrunāti praktiskie jautājumi - kā revidenti saņems klientu GP, kā varēs iesaistīt palīgus GP pārbaudēs, kāds skaitīsies GP iesniegšanas datums VID utt.

Tika vērsta VID uzmanība uz to, ka tiek radīta pilnīgi cita, ļoti grūti pielietojama GP forma. Savukārt VID norādīja, ka darbs pie EDS pielāgošanas GP nodošanai un to akceptēšanai no zvērinātu revidentu puses tiks turpināts un projektu plāno pabeigt 11.11.2016. LZRA var iesniegt savu piedāvājumu sadaļai, kurā revidents veiks GP apstiprinājumu. Līdz 11.11.2016. (projekta pabeigšanai) VID pārstāvji solīja LZRA iepazīstināt ar GP iesniegšanas testa variantu.

20.10.2016. Finanšu ministrija

Par Saeimas sēdē 2.lasījumā atbalstīto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""

Sandra Vilcāne, Kaspars Rutkis, RKP priekšsēdētājs Andrejs Ponomarjovs Nepieciešamo grozījumu izstrāde likumā “Par zvērinātiem revidentiem”, lai ieviestu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas rekomendācijas.
02.11.2016. Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija Komisijas sēde Sandra Vilcāne, Ingrīda Latimira, Jānis Mežiels Pārrunāti jautājumi par Latvijas Republikas 2015. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem, piedaloties Valsts kontroles, Finanšu, Tieslietu un Vides ministrijas, Lielvārdes novada domes, Latvijas Pašvaldību savienības un LZRA pārstāvjiem.
04.11.2016. Tieslietu ministrija Sanāksme par Maksātnespējas likuma grozījumiem Kaspars Rutkis Tieslietu ministrijas un ieinteresēto nevalstisko sektoru pārstāvošo organizāciju kopīga sanāksme, lai precizētu un saskaņotu nevalstiskā sektora pārstāvju priekšlikumus plānotajam tiesiskās aizsardzības procesa regulējumam un citus nepieciešamos priekšlikumus.
08.11.2016. Saeimas Juridiskā komisija Likumprojekta "Grozījumi Maksātnespējas likumā" izskatīšana pirms iesniegšanas Saeimā Kaspars Rutkis  
08.11.2016. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests Moneyval priekšnovērtēšanas seminārs Kaspars Rutkis Nefinanšu sektora prezentācija (vada VID pārstāvis) Latvijas NILL/TF novēršanas un apkarošanas sistēmas sākotnējā novērtējuma ietvaros
11.11.2016. Valsts kontrole Valsts kontroles, Valsts kases, LZRA, FM un VID apaļā galda diskusija par pašvaldību revīziju jautājumiem Sandra Vilcāne, Ingrīda Latimira, Anita Mihejeva, zvērināti revidenti, kuri veic pašvaldību 2016. gada pārskatu revīzijas

Diskusijā pārrunātie jautājumi:

1. Finanšu revīzijas "Par Latvijas Republikas 2015.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem” pašvaldību gada pārskatu daļas būtiskākie konstatējumi

2. Valsts kontroles sadarbība ar zvērinātiem revidentiem

3. Par skaidras naudas darījumiem pašvaldībās

4. Grāmatvedības uzskaitē uzrādīto savstarpējo darījumu un bilances posteņu atlikumu starp pašvaldībām, to iestādēm un valsts iestādēm salīdzināšana Valsts kases e-pārskatu sistēmā

5. Gada slēguma inventarizāciju veikšana, tajā skaitā grāmatvedības datu salīdzināšana ar valsts reģistru datiem

6. Zemes īpašumu uzskaitīšana 2010.gada 1.novembra kadastrālajās vērtībās

7. Atbilstošu nolietojuma normu piemērošana ēkām un būvēm

8. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu (ja tiek piemērota izmaksu metode) novērtēšana gada beigās

11.11.2016. Latvijas Darba devēju konfederācija Diskusija par administratīvā sloga mazināšanu, kas ir saistīts ar uzņēmumu finanšu pārskatu iesniegšanu dažādās institūcijās un plānotajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 775 Jānis Mežiels

Izskatīts arī jautājums par grozījumu nepieciešamību MK noteikumos Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” saistībā ar starpperioda bilances iesniegšanu.

28.11.2016. KNAB Par KNAB priekšlikumu izslēgt likumprojektā "Publisko iepirkumu likums" iekļauto normu, kas paredzētu, ka pasūtītāji iepirkuma līgumus par ZR sniegtajiem revīzijas pakalpojumiem var slēgt, nepiemērojot iepirkuma procedūras, ja paredzamā līgumcena ir līdz 135 000 EUR Sandra Vilcāne, Anita Mihejeva, juriste Inga Krūmiņa Panākta vienošanās, ka, ja revīzijas pakalpojums tiek sniegts par gada pārskata revīzijām (pārbaudēm) un revīzijas pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro, tad šādiem līgumiem nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras.
28.11.2016. Finanšu ministrija Sanāksme par FM izstrādāto MK noteikumu "Darba organizācijas, resursu plānošanas, dokumentu pārvaldības, reģistru un lietu veidošanas prasības zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām" projektu un LZRA paustajiem iebildumiem Sandra Vilcāne, Jānis Mežiels, Anita Mihejeva, juriste Inga Krūmiņa Pārrunāti LZRA priekšlikumi, tiks turpināts darbs pie MK noteikumu uzlabošanas.
29.11.2016. Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija Par likumprojektu "Publisko iepirkumu likums" Sandra Vilcāne, juriste Inga Krūmiņa

Atbalstīta LZRA un KNAB 28.11.2016. tikšanās laikā panāktā vienošanās un priekšlikums papildināt 9. panta divdesmit pirmo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) veic iepirkumu par zvērināta revidenta sniegtiem revīzijas pakalpojumiem par gada pārskata revīzijām (pārbaudēm).”
07.12.2016. Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde Par 3. lasījumā iesniegtajiem likumprojektiem “Grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem”” un “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā” Sandra Vilcāne, juriste Inga Krūmiņa Komisija apstiprināja abus likumprojektus un tie tiks nodoti apstiprināšanai Saeimas sēdē 15. decembrī. Abi likumprojekti stāsies spēkā ar 2017. gada 1. janvāri.
07.12.2016. Finanšu ministrija Tikšanās, lai pārrunātu  plānotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”, kā arī par spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.399  “Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu” Sandra Vilcāne, Ieva Liepiņa, Sandra Dzerele, Inga Lipšāne, Anita Mihejeva Informāciju par tikšanos skatīt šeit.

 

LZRA valde atgādina, ka saskaņā ar 2013. gada 26. jūlija elektronisko balsojumu tika pieņemts lēmums, piedaloties iepirkumos, LZRA izpilddirektorei nesniegt nekādus papildus apliecinājumus par zvērinātu revidentu profesionālās darbības kvalitātes kontroles vērtējumiem, kā tikai pašai praksei adresētu vēstuli par piešķirto kvalitātes vērtējumu.

LZRA valde uzskata, ka kvalitātes kontroles vērtējuma izziņas pieprasīšana nepamatoti sašaurina pretendentu loku, iepērkot zvērināta revidenta pakalpojumu.

 

Valde saskaņā ar 2015. gada 13. jūlija sēdes balsojumu nolemj:

zvērināta revidenta prakses kvalitātes kontroles vērtējums ir LZRA iekšējs dokuments, paredzēts revidenta prakses darba uzlabošanai un tas nav izmantojams publiskošanai un nedrīkst tikt izsniegts trešajām personām, tai skaitā, nav izmantojams iepirkumu procedūrās.

Saskaņā ar Saeimas izsludināto likumu “Grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem”” un likuma “Par zvērinātiem revidentiem” 28.1 panta pirmajā daļā un 33.panta 3.2 daļā minēto, LZRA ir izstrādājusi sekojošus normatīvus dokumentus:

 

- kārtību, kurā iekļauts pasākumu kopums, tajā skaitā uzņēmumu ienākuma nodokļu summu atbilstības pārbaudes metodika, kas jāveic zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, lai veiktu gada pārskatu ierobežoto pārbaudi (skatīt šeit un pielikums);

- kārtību, kurā iekļauts pasākumu kopums, kas jāveic zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, lai izpildītu prasību iesniegt rakstveida ziņojumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam par faktiem, kuri atklāti revīzijas pakalpojumu sniegšanas laikā un lietpratēja vai uzticības uzdevuma izpildes laikā un varētu būt saistīti ar materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu došanu valsts amatpersonai kukuļa veidā vai ar starpniecību šādu materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu nodošanā (skatīt šeit).

2015. gada 17. februārī Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) ģenerāldirektore Ināra Pētersone un Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas (turpmāk – LZRA) valdes priekšsēdētāja Sandra Vilcāne ir parakstījušas vienošanos par sadarbību, lai kopīgi uzlabotu Latvijas uzņēmējdarbības vidi un sekmētu labvēlīgu augsni godprātīgai nodokļu nomaksai.

Divpusējās vienošanās mērķis ir nostiprināt VID un LZRA sadarbību, kas ļauj identificēt pilnveidojamas normas nodokļu iekasēšanas regulējumā un tādējādi veidot efektīvāku nodokļu administrāciju. Tāpat VID un LZRA turpinās sadarbību komersantu un VID darbinieku izglītošanā grāmatvedības jomā. Tās aktualitāti apliecina LZRA veiktais pētījums, kas uzrādīja – 90% no uzņēmumiem, kam pirmo gadu veikta gada pārskata revīzija, tiek konstatētas grāmatvedības kļūdas. To rezultātā uzņēmējiem draud ievērojami soda un nokavējuma naudas maksājumi, palielinās krāpniecības riski, kā arī neprecīzi veikta nodokļu nomaksa.

LZRA valdes priekšsēdētāja Sandra Vilcāne: “Zvērināti revidenti ir valsts atbalsts, lai nodrošinātu ticamu un kvalitatīvu informāciju uzņēmumu gada pārskatos. Vienlaikus mēs esam arī uzņēmēju balsts – palīdzam orientēties likumu un noteikumu normās – mēs ik dienas sekmējam korektu nodokļu aprēķināšanas praksi, tādējādi novēršot nevajadzīgas Valsts ieņēmumu dienesta un uzņēmēju nesaskaņas. Apzinoties savu vidutāja lomu, šo vienošanos redzam kā iespēju uzlabot VID un uzņēmēju sadarbību, kas likumsakarīgi vairo uzņēmēju apmierinātību un nodokļu ieņēmumus.”

VID ģenerāldirektore Ināra Pētersone: „Esmu gandarīta ka tagad arī rakstiski ir apstiprināta sadarbība ar asociāciju, kas savu lomu un nozīmi Latvijas uzņēmējdarbības vides uzraudzībā un kontrolē ir pierādījusi jau kopš 1994.gada, veicinot Latvijas zvērinātu revidentu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, radošo spēju izkopšanu un pieredzes apgūšanu. Nozīmīgs ir bijis arī LZRA ieguldījums gan komersantu, gan VID darbinieku izglītošanā grāmatvedības jomā. Esmu pārliecināta, ka noslēgtā vienošanās vēl vairāk stiprinās jau līdzšinējo sekmīgo VID un LZRA sadarbību, kopīgi uzlabojot Latvijas uzņēmējdarbības vides kontroli un veicinot godprātīgu nodokļu nomaksu”.

Līdz ar šo vienošanos LZRA apņemas sniegt VID informāciju par revīzijās konstatētajiem problemātiskajiem jautājumiem saistībā ar normatīvo aktu piemērošanu nodokļu un grāmatvedības jomā, kā arī organizēt apmācības VID darbiniekiem par aktualitātēm nodokļu un finanšu grāmatvedības uzskaitē. Savukārt VID no savas puses apņemas organizēt LZRA biedriem informatīvos seminārus par grozījumiem nodokļu normatīvajos aktos, kā arī sadarboties ar LZRA savstarpējo diskusiju par aktuāliem nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumiem organizēšanā un savstarpējuprofesionālukonsultāciju sniegšanā. VID arī apņemas sniegt LZRA informāciju par VID nodokļu auditos konstatēto pārkāpumu jomām un tendencēm.

Šī ir jau deviņpadsmitā VID un uzņēmēju biedrības parakstīta vienošanās ar mērķi kopīgi cīnīties ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un veicināt godīgas konkurences apstākļus.

 

 

2015. gada 14. janvārī LR Valsts prezidents A. Bērziņš bija uzaicinājis uz tikšanos Mengalvju namā LZRA vadību, lai pārrunātu tās aktualitātes, kas skar finanšu jomu, tai skaitā zvērinātu revidentu darbību. LZRA pārstāvēja valdes priekšsēdētāja S. Vilcāne, valdes priekšsēdētājas v-ce I. Latimira un LZRA izpilddirektore A. Mihejeva. Sarunās tika apspriests Gada pārskatu likuma projekts un LZRA viedoklis par tām normām, kuras būtu nepieciešams saglabāt jaunajā likumā. Valsts prezidents A. Bērziņš atbalstīja viedokli, ka izmaiņām grāmatvedību regulējošajos tiesību aktos, tāpat kā pieņemot citus politiskus lēmumus, jābalstās uz rūpīgu situācijas analīzi un ietekmes izvērtēšanu.  

Vienlaicīgi tika pārrunāti jautājumi par valsts un pašvaldību uzņēmumu revīziju un LZRA sadarbību ar Valsts kontroli, citām ministrijām un valsts institūcijām. Piemiņai par šo tikšanos Valsts prezidents A. Bērziņs aicināja kopīgi nofotografēties, lai saglabātos vēsturei kopīgā fotogrāfija ar Prezidenta kunga autogrāfu.

LZRA izpilddirektore Anita Mihejeva

1 lapa no 2

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontroleLatvijas Republikas Prokuratūra

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija