Latviešu  English

Latvijas augstākās amatpersonas un sadarbības partneri sveic zvērinātus revidentus jubilejā

LZRA savā jubilejā saņēma daudzus apsveikumus no valsts pārvaldes institūcijām, citām asociācijām un komercsabiedrībām.

Latvijas valsts prezidents Andris Bērziņš savā apsveikumā novērtēja zvērinātu revidentu augsto profesionālo līmeni un zināšanas, un novēlēja revidentiem spēku un izturību. Savukārt Finanšu ministrs Jānis Reirs izteica pateicību LZRA par valsts deleģēto funkciju pildīšanu.

Valsts kontrolieres Elitas Krūmiņas novēlējums revidentiem vērsts uz sadarbības pilnveidošanu un attiecību nostiprināšanu ar atbalsta partneriem.

VID ģenerāldirektore Ināra Pētersone un Nodokļu pārvaldes direktora vietniece Dace Pelēkā LZRA pateicās par līdzšinējo sekmīgo sadarbību uzņēmējdarbības vides uzlabošanā un ieguldījumu VID darbinieku izglītošanā grāmatvedības jomā. 

4.png1.png5.png6.png7.png8.png2.png3.png

 

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontroleLatvijas Republikas Prokuratūra

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija