Latviešu  English

LZRA Vasaras konference 10.08.2017. (ar fotogaleriju)

2017. gada 10. augustā viesnīcā "Baltic Beach Hotel", Jūrmalā notika LZRA biedru kopsapulce un ikgadējā LZRA Vasaras konference.

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.JPG10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.JPG20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg30.JPG

Kopsapulces gaitā LZRA biedri apstiprināja LZRA statūtu izmaiņas, Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu nolikumu, Nolikumu "Par zvērinātu revidentu obligāto apmācību" un Disciplinārlietu nolikumu.

Vasaras konferencē ar daudzveidīgām prezentācijām uzstājās uzaicinātie viesi no dažādām valsts institūcijām: par aktualitātēm korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā informēja KNAB priekšnieks Jēkabs Straume, savukārt VID ģenerāldirektore Ilze Cīrule uzstājās ar prezentāciju par Valsts ieņēmumu dienesta politiku un stratēģiju 2017.-2019.gadam. Turpinājumā Finanšu ministrijas pārstāves Jana Salmiņa un Dace Šodnaka informēja LZRA biedrus par jaunizveidotās Finanšu ministrijas Komercsabiedrību revīzijas politikas un uzraudzības nodaļas uzbūvi un stratēģiju.

LZRA valdes loceklis Kaspars Rutkis un zvērināta advokāte Ilze Znotiņa uzstājās ar prezentācijām par LZRA Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) likuma nosacījumu izpildes kārtību un jaunajām prasībām attiecībā uz NILLTFN un uz risku balstītu pieeju. Bet konferences pirmo daļu noslēdza LZRA valdes priekšsēdētājas vietnieces Armines Movsisjanas prezentācija par zvērinātu revidentu ziņojumiem: komentāri par izsniegtajiem ziņojumiem par 2016.gada pārskatiem un 2017.gada perspektīva.

Konferences otrajā daļā Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta Metodoloģijas un grāmatvedības politikas nodaļas vadītājas vietniece Arta Priede informēja par plānotajiem grozījumiem Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā, bet VID Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore Dina Kucina prezentēja 2016.gada pārskatu iesniegšanas rezultātus VID. Pēc abām prezentācijām sekoja LZRA valdes locekles Ievas Liepiņas vadīta atklāta diskusija par LZRA biedriem aktuāliem jautājumiem saistībā ar augstākminētajām tēmām.

Turpinājumā zvērināta revidente un SIA PKF Latvia valdes locekle Maruta Zorgenfreija uzstājās ar divām prezentācijām, informējot LZRA biedrus gan par nerevīzijas pakalpojumu veikšanu un ziņojumu sniegšanu, atsaucoties uz zvērināta revidenta statusu, gan par SIA PKF Latvia darba pieredzi ar E-dok revīzijas programmu.

Bet konferenci noslēdza atraktīva piedzīvojumu improvizatora Kārļa Bardeļa iedvesmas lekcija-prezentācija "Lēnais ekspresis pāri okeānam" ar aizraujošu stāstījumu par braucienu uz Rio airu laivā pāri Klusajam okānam.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontroleLatvijas Republikas Prokuratūra

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija