Latviešu  English

LZRA biedru kopsapulce 21.03.2017.

2017. gada 21. martā “Days Hotel Riga VEF”, Rīgā notika LZRA biedru kopsapulce.

Kopsapulces gaitā LZRA biedri apstiprināja izmaiņas LZRA statūtos, pastāvīgo komiteju nolikumos un Nolikumā par LZRA biedru kopsapulces norises un pārvaldes institūciju vēlēšanu kārtību, kā arī apstiprināja LZRA 2016.gada pārskatu kopā ar valdes un revīzijas komisijas ziņojumu.

Tāpat LZRA biedri piedalījās LZRA pastāvīgo komiteju locekļu vēlēšanās, kuru pilnvaru termiņš būs no 2017. gada 26. marta līdz 2020. gada 25. martam, un pieņēma zināšanai LZRA valdes priekšsēdētājas Sandras Vilcānes un komiteju vadītāju ziņojumus par veikto darbu 2016. gadā. Arī SIA "LZRA Izglītības centrs" valdes locekle Anita Mihejeva ziņoja par LZRA IC darbu un sasniegtajiem rezultātiem 2016. gadā.

Kopsapulces noslēgumā LZRA valdes loceklis Kaspars Rutkis informēja LZRA biedrus par plānotajām LZRA darbības 2017.gadā saistībā ar NILL/TFN pasākumu plānu un risku mazināšanu valsts mērogā un likumā “Par nodokļiem un nodevām” paredzēto ziņošanas pienākumu VID.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontroleLatvijas Republikas Prokuratūra

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija