Latviešu  English

Decembris - LZRA 20 gadu jubilejas mēnesis

1994.gada 9.decembrī, kopā sanākot pirmajiem 60 zvērinātiem revidentiem un 6 viesiem, notika Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas (LZRA) dibināšanas sapulce. Tādējādi līdz ar Latvijas neatkarības atjaunošanu, atdzima arī zvērinātu revidentu profesija, kam pamatus licis Latvijas Valsts prezidents Kārlis Ulmanis.

Brīvvalsts laikā izdotajā likumā, ko 1938.gadā izsludināja K.Ulmanis (skatīt 1938.g. Likums par zvērinātiem revidentiem), un  šobrīd  spēkā esošajā likumā „Par zvērinātiem revidentiem” ir daudz atšķirību – gan vispārīgajos noteikumos, gan revidentu uzraudzībā, gan biedru naudas maksāšanas kārtībā, tāpat arī zvērinātu revidentu tiesībās un pienākumos. Bet ir kas kopējs - un tās ir šīs profesijas pārstāvju fundamentālās vērtības: augsts profesionālais līmenis, kas neatņemami saistīts ar ētikas principiem jebkura revīzijas uzdevuma izpildē.

Ir daudz liecību par to, kā notika Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izveidošana - starp mums ir daudzi zvērināti revidenti, kuri piedalījās un var pastāstīt par LZRA dibināšanas sapulci 1994.gada 9.decembrī. Gatavošanās tai norisinājās jau iepriekš. Divas nedēļas pirms asociācijas dibināšanas sapulces 35 neatkarīgi Latvijas revidenti (viņu starpā I.Ludboržs, I.Ūdre (Latimira), D.Muciņš, M.Zabrauska, H.Sausiņa, E.Bernāne, N.Millere, E.Brīvmanis u.c.) sapulcējās, lai apspriestu tobrīd pašus aktuālākos jautājumus – likumprojektu par zvērinātiem revidentiem, licenču pagarināšanu un profesionālās apvienības dibināšanu.

Šajā zvērinātu revidentu sapulcē tika nolemts izveidot arī Ētikas komiteju, lai tā izskatītu iesniegumus, kurus klienti adresēja Finanšu ministrijas Grāmatvedības metodoloģijas padomei. Un tā darbu sāka pirmā Ētikas komiteja piecu komitejas locekļu sastāvā: I.Ludboržs, E.Bernāne, M.Zabrauska, H.Sausiņa un N.Millere.

Līdzīgi šodienas aktualitātēm tika spriests arī par sabiedrisko attiecību jautājumiem. Revidenti nolēma: „Reklamēt revidentu profesiju un aizstāvēt zvērinātu revidentu intereses, uzstājoties presē un televīzijā, kā arī ievietojot presē paziņojumu par nākošo zvērināto revidentu sapulci”.  Tā kā šajā laikā vēl nebija ne biedrības, ne arī biedru naudas, zvērināti revidenti lēmuma izpildei iemaksāja no personīgiem līdzekļiem piecus  latus, lai nosegtu rēķina apmaksu par sludinājuma izvietošanu.

Asociācijas pirmsākumi deviņdesmitajos gados bija balstīti uz pirmo zvērināto revidentu  sabiedrisko aktivitāti, viņu vēlmi apvienoties, lai radītu pamatu savas profesijas attīstībai Latvijā. 20 gadu periodā daudzi notikumi ir būtiski ietekmējuši zvērināta revidenta profesiju. Arī šodien LZRA kā profesionāla organizācija ir joprojām savas darbības pilnveidošanas meklējumos, nostiprinot attiecības ar sadarbības un atbalsta partneriem.

LZRA 20 pastāvēšanas gados ir vadījuši pieci valdes priekšsēdētāji: Ē.Brīvmanis, S.Vilcāne, K.Potapoviča, D.Krišjāne, L.Čapkeviča. Šobrīd LZRA atkārtoti vada S.Vilcāne. Sekosim turpmākajiem rakstiem, kurās valdes priekšsēdētāji stāstīs par nozīmīgāko savas darbības laikā.

 

LZRA izpilddirektore

Anita Mihejeva

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontroleLatvijas Republikas Prokuratūra

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija