Latviešu  English

SIA "BAKER TILLY BALTICS"

 

Lic. Nr.: 80
Reģistrācijas Nr.: 40003444833
Revīzijas pakalpojuma sniedzējs komercsab. vārdā: 1. Ēriks Bahirs
sert. Nr. 136
2. Dainis Reinieks
sert. Nr. 189
3. Jekaterina Dzikeviča
sert. Nr. 194
Komercsabiedrības valdes locekļi: Ēriks Bahirs
sert. Nr. 136
Īpašnieki: 1. Ēriks Bahirs
sert. Nr. 136
2. “Linde&Associates” SIA
LV40003605024
Kronvalda bulvāris 10-32b, Rīga, LV-1010

Piederība revidentu komercsabiedrību tīklam: www.bakertillyinternational.com
Darbojoša licence:
Lic. statuss: Izsniegta 16.12.2002.
Adrese: Kronvalda bulvāris 10-32b, Rīga, LV-1010
Telefons: +371 67321000
WWW: http://www.bakertillybaltics.lv

LZRA ir atbildīga par zvērinātu revidentu sertificēšanu, darbības uzraudzību, revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli, disciplinārlietu ierosināšanu, izskatīšanu, izmeklēšanu un disciplinārsodu piemērošanu.

LZRA valstisko uzraudzību veic Finanšu ministrija.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontroleLatvijas Republikas Prokuratūra

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija