Latviešu  English

SIA PricewaterhouseCoopers

 

Lic. Nr.: 5
Reģistrācijas Nr.: 40003142793
Revīzijas pakalpojuma sniedzējs komercsab. vārdā:

1. Zlata Elksniņa-Zaščirinska
sert. Nr. 130
2. Lolita Čapkeviča
sert. Nr. 120
3. Ilandra Lejiņa
sert. Nr. 168
4. Terēze Labzova-Ceicāne
sert. Nr. 184
5. Jana Smirnova
sert. Nr. 188
6. Juris Lapše
sert. Nr. 116

7. Olga Bobrova

sert. Nr. 170
Komercsabiedrības valdes locekļi: 1. Zlata Elksniņa-Zaščirinska
sert. Nr. 130
2. Ilandra Lejiņa
sert. Nr. 168
3. Lolita Čapkeviča
sert. Nr. 120
4. Jana Smirnova
sert. Nr. 188
5. Ilze Rauza
Īpašnieki: PricewaterhouseCoopers Konyvvizsgalo Kft.
Reģ. Nr. 1000259041
Wesselenyi 16, 1077, Budapešta, Ungārija

Piederība revidentu komercsabiedrību tīklam: http://www.pwc.com
Darbojoša licence:
Lic. statuss: Izsniegta 10.07.2002.
Adrese: Kr.Valdemāra iela 21, Rīga, LV-1010
Telefons: +371 67094400
WWW: http://www.pwc.com

LZRA ir atbildīga par zvērinātu revidentu sertificēšanu, darbības uzraudzību, revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli, disciplinārlietu ierosināšanu, izskatīšanu, izmeklēšanu un disciplinārsodu piemērošanu.

LZRA valstisko uzraudzību veic Finanšu ministrija.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontroleLatvijas Republikas Prokuratūra

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija