Latviešu  English

Komitejas

Lai spētu realizēt Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas uzdevumus, ir izveidotas četras pastāvīgas komitejas un Revīzijas komisija, kuras tiek ievēlētas biedru kopsapulcē uz trīs gadiem un kuras darbojas valdes vadībā.

 

Eksaminācijas komiteja

 

Vadītājs: Jānis Mežiels

Locekļi:

 • Nelda Janoviča
 • Ingura Doble
 • Roberts Ikaunieks
 • Nellija Pagrabniece

 Komitejas darbības mērķi un uzdevumi:

 1. Izstrādāt zvērinātu revidentu pretendentu kvalifikācijas eksāmenu nolikumu;
 2. Organizēt zvērinātu revidentu pretendentu kvalifikācijas eksāmenu priekšmetu programmu izstrādāšanu un aktualizēšanu;
 3. Vadīt priekšmetu eksāmenu komisijas;
 4. Organizēt zvērinātu revidentu pretendentu kvalifikācijas eksāmenus;
 5. Sadarboties ar citām asociācijas komitejām un institūcijām;
 6. Veikt finansu līdzekļu iegūšanas pasākumus, kas saistīti ar saimniecisko darbību. 

No kreisās: J.Mežiels, N.Janoviča, I.Doble, R.Ikaunieks

 


 Ētikas komiteja 

 

Vadītāja: Natālija Zaiceva

Locekļi:

 • Silvija Gulbe
 • Nellija Pagrabniece
 • Roberts Ikaunieks
 • Inese Jegorova

 Komitejas darbības mērķi un uzdevumi:

 1. Izstrādāt un skaidrot Zvērinātu revidentu profesionālās ētikas normas;
 2. Informēt zvērinātus revidentus par aktuāliem profesionālās ētikas jautājumiem;
 3. Veikt pasākumus zvērinātu revidentu profesionālās ētikas normu pārkāpumu novēršanai;
 4. Izskatīt zvērinātu revidentu profesionālās ētikas normu pārkāpumus;
 5. Sadarboties ar citām asociācijas komitejām un institūcijām.

No kreisās: R.Ikaunieks, S.Gulbe, N.Pagrabniece, N.Zaiceva

 


Izglītības komiteja

 

Vadītāja: Armine Movsisjana

Locekļi:

 • Nelda Janoviča
 • Ingrīda Pētersone
 • Jeļena Mihejenkova
 • Ilona Robiņa

 Komitejas darbības mērķi un uzdevumi:

 1. Apkopot un analizēt informāciju par zvērinātu revidentu kvalifikāciju, viņu izvēlēto kvalifikācijas paaugstināšanu un pieredzes apgūšanu;
 2. Apkopo un analizē informāciju par iespējām paaugstināt kvalifikāciju un apgūt pieredzi;
 3. Organizēt piedalīšanos lekcijās, semināros un konferencēs;
 4. Sadarboties ar citu valstu zvērinātu revidentu profesionālām asociācijām un starptautiskajām zvērinātu revidentu organizācijām;
 5. Sadarboties ar citām asociācijas komitejām un institūcijām. 

No kreisās: I.Robiņa, Ē.Bahirs, I.Pētersone, N.Janoviča

 


Kvalitātes komiteja

 

Vadītāja: Svetlana Koļesņikova

Locekļi:

 • Aija Kalniņa
 • Inga Lipšāne
 • Biruta Novika
 • Jānis Laufmanis
 • Daiga Baraua
 • Sandra Dzerele


Komitejas darbības mērķi un uzdevumi:

 1. Uzraudzīt zvērinātu revidentu profesionālās darbības kvalitātes kontroles procesu atbilstoši Kvalitātes kontroles Nolikumam;
 2. Veikt Disciplinārajā nolikumā paredzētos prasību izskatīšanas pienākumus;
 3. Savas kompetences jautājumu risināšanā sadarboties ar citu valstu zvērinātu revidentu profesionālajām asociācijām un starptautiskajām organizācijām;
 4. Sadarboties ar citām asociācijas komitejām un institūcijām.

No kreisās: I.Lipšāne, S.Koļesņikova, D.Baraua, S.Dzerele

 


Revīzijas komisija

 

Locekļi:

 • Gaida Kalniņa
 • Modrīte Johansone
 • Marija Poriete

 

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontroleLatvijas Republikas Prokuratūra

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija